Get Adobe Flash player
Molenroute Noord-Oost Aachterhoek

 


MOLENROUTE NOORD-OOST-ACHTERHOEK

  De Volharding is een korenmolen in Zeddam in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen is in 1891 gebouwd en is daarmee een zeer jonge molen vergeleken met de andere molen van Zeddam, De Grafelijke Korenmolen, die al in de 15e eeuw gebouwd is. De Volharding bleef tot 1941 op windkracht in bedrijf waarna wiekenkruis en staart verwijderd werden. In 1979 werd de molen geheel gerestaureerd.De molen heeft roeden met een lengte van 20,50 meter die zijn voorzien van het oudhollands hekwerk met zeilen. De inrichting bestaat uit twee koppels maalstenen. De Volharding is eigendom van particulieren en wordt wekelijks door een vrijwillig molenaar in bedrijf gesteld.
Meer Informatie!

De Braamse Molen (of Koenders Möl) is een rietgedekte grondzeiler. Deze korenmolen is te vinden aan de Zeddamseweg in Braamt (in de Gelderse gemeente Montferland). De molen is een van de twee molens in Nederland die zijn uitgerust met Beckers kleppen. Op de andere roede zit het systeem van Bussel. De molen heeft 1 koppel 16er kunststenen.

Meer informatie!

De watermolen van Laag-Keppel is een korenmolen in Laag-Keppel. Sinds de 14e eeuw bevindt zich in het dorp een watermolen. De huidige molen is in de 19e eeuw gebouwd en was tot 1945 in bedrijf. Vanaf dat jaar verzorgde een elektromotor de aandrijving van het maalwerk. In 1968 werd een plan gemaakt om de molen, die door kanalisering van de Oude IJssel onvoldoende verval had om op waterkracht te kunnen malen, weer op de oorspronkelijke manier te laten draaien. Hiervoor werd de Follega molen, een spinnenkopmolen, uit Friesland overgebracht naar Laag-Keppel. De kleine spinnenkopmolen verlaagt het waterpeil in de molenkolk met 1,5 meter. Deze oplossing werkt wel, maar de capaciteit van deze kleine spinnenkopmolen is ontoereikend om de watermolen optimaal te laten functioneren.
Meer Informatie!
 

De Follega molen is een in 1857 in het Friese Follega gebouwde spinnenkopmolen. De molen is in 1969 volledig opgeknapt om de molenkolk van de watermolen van Laag-Keppel op te malen. Door kanalisatie van de Oude IJssel was het verval te gering geworden voor de watermolen om nog te kunnen werken en het kunstmatig verlagen van het peil in de molenkolk met ca. 1,5 m. was een mogelijkheid om de watermolen weer gangbaar te maken zonder deze te verplaatsen. De Follega molen is uniek omdat het de enige windmolen is die wordt gebruikt om een watermolen te kunnen laten draaien. De molen is echter te klein om de watermolen van Laag-Keppel optimaal te laten functioneren.Het gevlucht heeft het systeem Fauel op beide roeden.
Meer Informatie!


De Wittebrinkse Molen is een in 1889 als bovenkruier gebouwde korenmolen in de buurtschap Wittebrink nabij de Nederlandse plaats Zelhem (provincie Gelderland). De houten kap is gedekt met riet. De molen was voor 1970 geheel leeggesloopt en ingericht als silo. In 1970 volgde een grote restauratie.In de molen is 1 koppel 16der kunststenen aanwezig.Het wiekenkruis is 22 meter en is oud-Hollands. De molen wordt met een kruilier verkruid en heeft een neutenkruiwerk. De Wittebrinkse Molen is particulier eigendom en is op afspraak te bezoeken.
Meer Informatie!


De Lindesche molen ook wel Ons Belang genoemd is een achtkantige beltmolen gesitueerd aan de Lindese weg in de buurtschap Linde (gemeente Bronckhorst). De romp van de molen is deels steen en deels met riet gedekt. De kap is geheel met riet gedekt. De wieken hebben een vlucht van 22,60 meter. De molen is in 1971 gerestaureerd.De molen is draaivaardig, maar wordt voor andere doeleinden gebruikt. Momenteel is in de molen op de begane grond een theater gevestigd.Eigenaar is de Stichting De Lindesche Molen.
Meer Informatie!

 
De Agneta is een in 1851 gebouwde pel-, olie- en korenmolen. In 1914 is de molen omgebouwd naar een houtzaag- en korenmolen. De molen heeft één zaagraam en één koppel maalstenen dat bestaat uit kunststenen van 140 cm doorsnede. Tegenwoordig wordt echter vooral elektrisch gezaagd. De molen is gelegen aan de Borculoseweg 36 in Ruurlo.Het is een ronde, stenen molen van het type stellingmolen met een houtgedekte kap.De vlucht van de molen is 23 meter. Het gevlucht bestaat uit ijzeren, gelaste roeden. De binnenroe heeft Ten Have-kleppen met Busselneuzen en de buitenroe Oud-Hollands hekwerk met Fauëlfokken. Het kruiwerk in de kap van de molen is voorzien van een Engels kruiwerk en wordt gekruid met een kruihaspel.Het luiwerk bestaat uit een sleepluiwerk.De bovenas uit 1878 is van gietijzer en gemaakt door de fabrikant L.I. Enthoven & Co uit s-Gravenhage. De vang, waarmee het wiekenkruis wordt afgeremd, is een met een vangtrommel bediende Vlaamse vang.De molen is in 1975, 1985, 1994 en 2003 gerestaureerd.
Meer Informatie!
   

De Stenen Tafel en de Olliemölle zijn onderslag watermolens in Borculo in de Nederlandse gemeente Berkelland. De molen bestaat uit twee delen: een koren- en pelmolen op de ene oever en een voormalige oliemolen (later verbouwd tot korenmolen) op de andere. In beide molens bevindt zich een tegenwoordig een restaurant. De molen bevindt zich op "Het Eiland", op een zijtak van de Berkel.De molen stamt uit de 18e eeuw en heeft een aantal voorgangers gehad. Van oudsher behoorde hij tot de goederen van de heerlijkheid Borculo. De gemeente Borculo werd in eigenaar van het gehele molencomplex en heeft het van 1966 tot 1970 volledig laten restaureren. Eind 2007 kochten de restauranthouders het complex van de gemeente Berkelland. De rechtermolen (in de stroomrichting gezien) heeft tot ca. 1875 als korenmolen gediend en is daarna verbouwd tot cichoreifabriek. In 1880 brandde deze af, om het jaar erop te worden herbouwd. De gemeente Borculo kocht deze molen in 1957. Na de restauratie werd het gebouw verhuurd aan de familie Vlessert, die er een restaurant in vestigde. In 1994 werd het beheer van het restaurant overgedragen aan de huidige restauranthouders Raymond Prinsen (kok) en Gea Meppelink. Van 1999 tot 2011 had het restaurant een Michelinster.In het restaurant is achter een hekje het tandrad te zien dat door het waterrad wordt aangedreven. In december 2010 werd bekend dat het restaurant per 1 april 2011 zou stoppen, ruim een jaar later begon het toch weer te kriebelen.....

De Olliemölle
Deze molen is de kleinste van de twee en is, zoals de naam doet vermoeden, gebouwd als oliemolen. In 1920 heeft een verbouwing tot korenmolen plaatsgevonden. In 1924 kocht de gemeente deze molen; sinds 1978 wordt ook dit deel van het complex als restaurant gebruikt. In 2008 ontving deze bistro een Bib Gourmand van Michelin.
Meer Informatie!

 De Mallumsche Molen is een onderslag watermolen in het buurschap Mallem in de Nederlandse gemeente Berkelland, op loopafstand van het dorp Eibergen. De vroegste vermelding van deze watermolen stamt uit 1424. De molen maakte deel uit van het Hof te Mallem, een leengoed van de Heer van Borculo. De molen was een dwang- of banmolen, wat betekent dat de boeren uit de omgeving verplicht waren daar hun graan te laten malen. Dit verzekerde de heer van inkomsten. Verschillende families hebben het leengoed bewoond en voerden dus ook het beheer over de molen.Nadat de Havezate Mallum rond 1750 werd gesloopt, werd het Muldershuis, de naastgelegen kleine boerderij van de molenaar (Nedersaksisch: mulder), voorzien van een luxe dwarshuis. Zodoende kon de Heer van Mallum toch nog onder comfortabele omstandigheden in Mallum verblijven. De Hof werd toen al niet meer permanent bewoond, maar gebruikt voor de jacht en doorreis.Het Muldershuis was ook een pleisterplaats met schipperscafé voor de schippers van Berkelzompen, welke moesten wachten op het schutten van hun schepen. In 1895 kwam het molencomplex in het bezit van het Waterschap van de Berkel.
Meer Informatie!

 
De Piepermolen (of Molen van Pieper) is een windmolen aan de Rekkenseweg in Rekken, in de Gelderse gemeente Berkelland. Deze stenen beltmolen is gebouwd in 1796. Nadat in 1940 het wiekenkruis tijdens een storm van de molen brak, is de romp gedurende dertig jaar in een steeds meer vervallen staat geraakt. In 1970 werd de Piepermolen echter gerestaureerd, waarbij delen van onttakelde en gesloopte molens werden gebruikt. De naam ontleent de molen aan de familienaam van de eigenaars tussen 1907 en 1965.De vorm van de Piepermolen is bijzonder: de onderste twee meter is cilindrisch, waarna het verloop naar boven toe sterk getailleerd conisch is opgemetseld. Het gevlucht is oud-Hollands en de molen is ingericht met twee koppel maalstenen, waarmee op vrijwillige basis veevoer wordt gemalen.De molen is eigendom van de Stichting Eibergse Molens en is op zaterdagmiddag te bezoeken.
Meer Informatie!
Net buiten Neede in de buurtschap Lochuizen staat De Hollandsche Molen. De molen zoals die er nu staat, is in gebruik genomen in januari 1927, nadat de standaardmolen die er stond op 10 augustus 1925 verwoest werd door de cycloon die ook Borculo zwaar heeft getroffen. De vereniging De Hollandsche Molen heeft, in samenwerking met het Nationaal Steuncomité "Stormramp", de bouw van de nieuwe molen verzorgd. De nieuwe molen is vernoemd naar de vereniging die de bouw mogelijk heeft gemaakt.De molen is in 1998/1999 gerestaureerd.De Hollandsche Molen is een rond stenen stellingmolen met als functie korenmolen. De molen is dankzij vrijwillige molenaars nog steeds regelmatig in bedrijf.
Meer Informatie!
De Ster is een korenmolen in Geesteren in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen werd oorspronkelijk in 1859 gebouwd. In 1866, 1900 en 1902 is de houten bovenbouw afgebrand. Alle drie de keren verrees er een nieuwe houten achtkant op de stenen onderbouw uit 1859. Tot 1966 bleef de molen in bedrijf. Ondanks dat de molen in 1959 nog geheel bedrijfsvaardig was gerestaureerd, werd het binnenwerk in 
66 geheel uit de molen gesloopt om plaats te maken voor silo
s. Ruim tien jaar later echter kocht de toenmalige gemeente Borculo de molen aan waarna de molen in 1979 en 1980 weer geheel maalvaardig werd gerestaureerd.Thans is de molen eigendom van de gemeente Berkelland. Een vrijwillig molenaar maalt wekelijks op windkracht veevoer met de molen. De roeden zijn 23,20 meter lang en zijn voorzien van het Oudhollands hekwerk met zeilen. De molen is ingericht met één koppel maalstenen.Sinds 2010 is het mogelijk om te trouwen in molen De Ster. Op 28 mei 2010 werd het eerste stel hier in de echt verbonden.

Meer Informatie!
De Zwiepse Molen is een korenmolen aan de Zwiepseweg in Zwiep (gemeente Lochem) in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen is in 1851 gebouwd nabij de Diepe Put op de Zwiepse Berg bij Barchem. De molen is vanwege een slechte windvang diverse malen verplaatst, de laatste keer in 1880. Sinds 1992 wordt de molen beheerd door de Stichting Behoud Zwiepse Molen. Het gevlucht heeft op de binnenroede fokwieken volgens het systeem Fauël; de buitenroede is oudhollands opgehekt.
Meer Informatie!
  De Warkense Molen is een rietgedekte grondzeiler. Deze maalvaardige korenmolen is te vinden aan de Lage Lochemseweg in Warken (bij Warnsveld, gemeente Zutphen). De molen is in 1878 gebouwd in opdracht van H.J. Nijendijk.In 1899 werd een petroleummotor geplaatst om bij windstilte te kunnen malen. In 1922 werd de aandrijving overgenomen door een ruwoliemotor. Met uitzondering van de oorlogsjaren werd nauwelijks meer op de wind gemalen. In 1965 werd de molen gerestaureerd en met een stenen voet verhoogd.De molen is voorzien van het systeem Fauel op de binnenroede. De molen is uitgerust met een koppel maalstenen, waarmee op vrijwillige basis veevoer wordt gemalen. In januari 1994 werd de molen door de familie Nijendijk overgedragen aan de Stichting De Warkense Molen, die de Warkense Molen nu beheert. De molen is zaterdags meestal open voor publiek.
Meer Informatie!

De molen De Hoop is een in 1850 gebouwde korenmolen die staat aan de Zutphenseweg in het Nederlandse dorp Vorden (gemeente Bronckhorst). Na langdurige stilstand is de molen in 2005 van een bouwval naar een maalvaardige molen gerestaureerd. De Hoop heeft 1 koppel maalstenen, waarmee op vrijwillige basis graan wordt gemalen. Het wiekenkruis heeft op de binnenroede het systeem Van Bussel met Ten Haveklep; de buitenroede is half-Verdekkerd. De Hoop is eigendom van de familie van Ark.
Meer Informatie!
De Hackforter Molen (ook wel Op t Hoge genoemd) is een korenmolen in Vorden in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen werd in 1851 gebouwd en is in 1967, 1974 en 1985 gerestaureerd. De molen was vanaf de bouw tot en met 1960 eigendom van de baronnen Van Westerholt van Hackfort van het nabijgelegen Kasteel Hackfort. In 1960 werd de molen aangekocht door de toenmalige gemeente Vorden. De huidige eigenaar is de gemeente Bronckhorst.De roeden van de molen zijn 23 meter lang en zijn voorzien van het Van Busselsysteem, op de binnenroede in combinatie met het systeem Ten Have, op de buitenroede met zeilen. De inrichting bestaat uit twee koppels maalstenen. Een vrijwillig molenaar maalt af en toe op windkracht met de molen.
Meer Informatie!
De Watermolen van Hackfort is een watermolen op de Baakse Beek bij Vorden in het Nederlandse Gelderland. Het is een onderslagmolen die als korenmolen is ingericht. De molen dateert uit het jaar 1700 en staat op het gelijknamige landgoed Hackfort waar ook het Kasteel Hackfort is te vinden.In 1952 was de molen stilgezet vanwege de slechte toestand van het rad en molengebouw. Tevens bevatte de Baakse Beek op dat momente te weinig water om de molen nog aan te kunnen drijven. Toen de molen in 1981 in handen kwam van de Vereniging Natuurmonumenten. De molen werd opgeknapt en nadat in 1997 het Waterschap Rijn en IJssel er voor zorgde dat er weer voldoende water door de Baakse Beek stroomde werd er in 1998 een nieuw waterrad geplaatst. Sindsdien is de molen ook als waterkrachtcentrale in gebruik en wordt er weer op vrijwillige basis graan gemalen.
Meer Informatie!
De Bronkhorster Molen is een in 1844 gebouwde korenmolen. Deze beltmolen ligt aan de Spaensweertweg, even buiten Steenderen. Tot 1844 stond op deze plaats een standerdmolen die in de nacht van 17 op 18 mei dat jaar afbrandde. De heren van Bronkhorst hadden tot 1795 het recht op gebruik van de wind. De inwoners van Bronkhorst waren verplicht hun koren in hun dwangmolen te laten malen.De molen heeft twee koppels maalstenen waarvan een bestaat uit kunststenen en de ander uit zgn. blauwe steen. Een derde koppel in de molen heeft geen aandrijving.De vlucht van de molen is 23,5 meter. Het gevlucht bestaat uit ijzeren, gelaste roeden. De binnenroe heeft Busselneuzen en Ten Have-kleppen; de buitenroe heeft Busselneuzen.Het kruiwerk in de kap van de molen is voorzien van een Engels kruiwerk en wordt gekruid met een kruihaspel.Het luiwerk bestaat uit een sleepluiwerk.De Bronkhorster Molen is op zaterdag van 10:00 tot 16:00 geopend voor bezichtiging en verkoop van meelproducten.
Meer informatie!
  De molen De Hoop is een in 1879 gebouwde windmolen en staat aan de Rhabergseweg in Rha in de Nederlandse gemeente Bronckhorst. Deze beltmolen is gebouwd in opdracht van A. Reuling, ter vervanging van een eerdere beltmolen uit 1856, die was afgebrand. Het is een witgeschilderde, ronde bakstenen korenmolen met 2 koppel maalstenen. De belthoogte bedraagt drie meter.De Hoop is tot 1962 in bedrijf geweest, waarna de molen in verval raakte. In 1995 kocht de familie Hofman de molen en werd de stichting Molen De Hoop opgericht. In 1998 had de stichting voldoende geld bijeengebracht om hem te laten restaureren. In 2000 draaide De Hoop weer.Het wiekenkruis is op de binnenroede voorzien van Ten Have-kleppen. Voor de restauratie waren imitatie-kleppen aangebracht, waardoor de molen slecht functioneerde. Dit was de oorzaak van de langdurige stilstand.De molen maalt op vrijwillige basis graan en is tweemaal per maand open voor bezoek.
Meer Informatie!
De Bernadette is een korenmolen in Nieuw-Wehl in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen werd in 1861 gebouwd en onderging restauraties in 1965 en 1996. In laatstgenoemd jaar werd de molen weer compleet maalvaardig opgeleverd.De roeden van de molen zijn 21,50 meter lang en zijn voorzien van het Van Busselsysteem, op de binnenroede met Beckerskleppen (een variant op het systeem van Ten Have) en op de buitenroede in combinatie met zeilen. De particuliere eigenaar is tevens vrijwillig molenaar en zet de molen geregeld in bedrijf.
Meer Informatie!
De Korenbloem is een in 1855 gebouwde beltmolen en staat aan de Kloosterstraat 8 in Didam (Loil).Er is 1 koppel maalstenen. Het zijn kunststenen van 140 cm doorsnede.Het gevlucht is 24 m en heeft gelaste, ijzeren roeden, die voorzien zijn met Van Busselneuzen. De binnenroede heeft daarnaast sinds 1948 ook nog Ten Have-kleppen.De kap van de molen is gedekt met dakleer en voorzien van een zogenaamd Engels kruiwerk, hetgeen een kruiwerk met ijzeren rollen is.De bovenas is van gietijzer. De as wordt gesmeerd met reuzel en de kammen (tanden) op de tandwielen met bijenwas. De vang, waarmee het wiekenkruis wordt afgeremd, is een met een wipstok bediende Vlaamse vang.De molen is gerestaureerd in 1948, 1970 en 1989. Bij de restauratie in 1948 zijn de Ten Have-kleppen aangebracht en in 1989 zijn er nieuwe roeden gestoken.
Meer Informatie!

De windmolen Sint Martinus in Didam (in de gemeente Montferland in de Nederlandse provincie Gelderland) is een ronde stenen beltmolen uit 1855. De molen had geen voorganger. Een brand in de molen gedurende de nacht van 11 op 12 november 1964 liep door ingrijpen van de eigenaar en de brandweer goed af. De Sint Martinus is in bedrijf gebleven tot 1973, toen de molen werd stilgezet wegens een losgeraakte roede. In 2004 werd de Sint Martinus verkocht aan de woningcorporatie Laris Wonen, die de molen in 2007 maalvaardig heeft laten restaureren. De Stichting St.Martinusmolen exploiteeert de witgepleisterde molen.Gevlucht: de molen heeft op de binnenroede het systeem Van Bussel met Ten Haveklep en op de buitenroede het systeem Fauel.
Meer informatie!


Kaart is eigendom van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de rechthebbende(n) in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.