Get Adobe Flash player
Molenroute Zuid-Oost Achterhoek

 


MOLENROUTE ZUID-OOST-ACHTERHOEK

  De Molen Van Hal is een korenmolen in Voorst (Oude IJsselstreek), in de Nederlandse provincie Gelderland. Deze beltmolen is in 1866 in opdracht van molenaar Bernhard Stapelbroek gebouwd. Zijn dochter trouwde in 1899 met Hubertus van Hal.In 1905 begon Jannes van Hal op het erf van zijn boerderij bij de molen een bierlokaal, waaruit het nog bestaande restaurant Van Hal is voortgekomen. Vanaf 1909 wordt het maalbedrijf verplaatst naar de schuur, waarin een benzinemotor is opgesteld.Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de molen flink beschadigd en in 1957 werd hij onttakeld. Een deel van de wieken was al eerder na blikseminslag afgebroken. Ruim een decennium later werd getracht de molen te herstellen, maar men slaagde er op dat moment niet in.De naam van de molen verwijst naar de familie Van Hal, die eigenaar was totdat hij in 1999 werd ondergebracht in de Stichting Korenmolen Voorst, die in 2009 is begonnen met herstel. In november 2010 was de molen voorzien van een kap en weer maalvaardig.
Meer Informatie!
De Kempermolen is een korenmolen in Breedenbroek in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen is in 1882 gebouwd en is in 1975 en 2002/2003 gerestaureerd. De molen is altijd in het bezit geweest van de familie Kemper, hetgeen de naam van de molen verklaard. Thans is de molen eigendom van de Stichting Kempermolen.De roeden van de molen zijn 23 meter lang en zijn voorzien van het Van Busselsysteem, op de binnenroede in combinatie met het systeem Ten Have, op de buitenroede in combinatie met zeilen. De molen is ingericht met een koppel maalstenen en wordt regelmatig door vrijwillige molenaars in bedrijf gesteld.De molen heeft de status rijksmonument.
Meer Informatie!
De Teunismolen is een korenmolen in De Heurne in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen werd in 1822 gebouwd, naar alle waarschijnlijkheid volgens het bestek van de drie jaar eerder gebouwde beltmolen Hermien in Harreveld. De molen heette aanvankelijk De Haan maar werd in de volksmond altijd vernoemd naar de nabijgelegen boerderij Het Teunishuis waarna de huidige naam ontstond. De molen is in 1942 gerestaureerd. Na aankoop door de toenmalige gemeente Dinxperlo in 1986 werd de molen wederom grondig gerestaureerd. Na de gemeentelijke herindeling is de molen eigendom van de gemeente Aalten.De roeden van de molen hebben een lengte van 23,50 meter en zijn voorzien van het Van Busselsysteem, op de binnenroede in combinatie met Ten Havekleppen, op de buitenroede met zeilen. De inrichting bestaat uit één koppel maalstenen en diverse andere apparatuur. De molen wordt regelmatig door vrijwillige molenaars in bedrijf gesteld.
Meer Informatie!
  De Wenninkmolen is een korenmolen in Lintelo in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen werd in 1860 gebouwd voor de familie Wennink, hetgeen de naam van de molen verklaard. De molen bleef tot 1920 in handen van deze familie. Sinds 1973 is de molen eigendom van de familie Nijland. In 1984 is de molen gerestaureerd. Op 27 december 2007 werd de molen overgedragen aan de Stichting tot Behoud van de Wenninkmolen te Lintelo.De roeden van de molen hebben een lengte van 23,88 meter. De binnenroede is voorzien van het Van Busselsysteem met Ten Havekleppen, de buitenroede heeft oudhollands hekwerk met zeilen. De molen heeft één koppel maalstenen op de begane grond. Dit omdat er in 1936 namelijk een machinekamer gebouwd werd voor een zuiggasmotor, welke later vervangen werd door een elektromotor. Sinds 1980 is alleen de windkracht (door middel van enkele extra overbrengingen) weer de enige bron van aandrijving. Verder zijn er nog enkele andere werktuigen in de molen aanwezig. Vrijwillig molenaars stellen de molen regelmatig in bedrijf.
Meer Informatie!
De Lelie is een kleine korenmolen aan de Dinxperlosestraatweg in Aalten in de provincie Gelderland.Het molentje werd in 1974 gebouwd door molenmaker Jan ten Have bij zijn woning in Aalten. Tien jaar later kwam de molen naast korenmolen De Vier Winden in Vragender te staan. In 1995 werd de molen bovenop de werkplaats van molenmaker Vaags in Aalten geplaatst. Hier had de molen ook zelfkruiing door middel van twee windrozen. In 2000 werd de molen op de huidige plek neer gezet in de tuin van molenmaker Henk Vaags in Aalten. Het molentje is voorzien van roeden met een lengte van ruim 6 meter en het Van Busselsysteem.
Meer Informatie!
De Prins van Oranje is een walkorenmolen die in 1870 werd gebouwd aan de Landstraat 32-34 in de Nederlandse stad Bredevoort. Het is een ronde stenen korenmolen met een met dakleer gedekte kap voor het malen van graan. De molen staat op een belt van 3,5 meter hoogte, maar daaronder zit ook nog het zes meter hoge Bastion Welgemoed dat ooit deel uitmaakte van de vestingwerken van Bredevoort. Omstreeks 1644/45 werd door de prins van Oranje, als heer van Bredevoort, toestemming verleend voor de bouw van een standerdmolen op Welgemoed, een bastion dat deel uitmaakte van de vestingwerken van Bredevoort. Op dezelfde plaats is in 1870 de huidige molen gebouwd, nadat de standerdmolen in 1869 afbrandde. Het bouwen van deze molen heeft langer geduurd dan gebruikelijk, omdat de Duitse metselaars moesten dienen als soldaat in de Frans-Pruisische oorlog. De molen is in 1968 voor het eerst gerestaureerd en nogmaals in 1991 en 1992 wegens het technische gedeelte. Na een breuk van de geklonken binnenroede zijn de huidige roeden van Vaags aangebracht. Ook is bij deze tweede restauratie weer een tweede beltdeur aangebracht op dezelfde plek als voorheen.De molen heeft een koppel maalstenen met blauwe stenen en een koppel 17er kunststenen. Luiwerk: sleepluiwerk op spoorwiel. De uit 1992 stammende roeden zijn 25,00 m lang. De molen heeft een Vlaamse trommelvang en pal. De as is van onbekend jaartal en nummer en is gemaakt door de ijzergieterij de Prins van Oranje met een lengte van 5,10 meter.
Meer Informatie!
De Meenkmolen is een korenmolen in de buurtschap Miste bij Winterswijk in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen werd in 1851 gebouwd in opdracht van Roelof Tenkink. De boer woonde op de boerderij Meenk, waarnaar de molen vernoemd is. De molen is altijd gepacht door de familie Woordes, die sinds 1952 eigenaar van de molen is. Tussen 1988 en 1990 vond een uitvoerige restauratie plaats.De roeden van de molen hebben een lengte van 24 meter en zijn voorzien van het Van Busselsysteem, op de binnenroede in combinatie met het systeem Ten Have. De inrichting bestaat uit een koppel maalstenen en enkele andere werktuigen voor het maalbedrijf. De eigenaar maalt regelmatig met windkracht op vrijwillige basis met de molen. Naast de molen staat een elektrische maalderij.
Meer Informatie!
  Berenschots Watermolen is een Nederlandse watermolen met onderslagrad, een korenmolen aan de Boven Slinge. De korenmolen heeft 1 koppel 16er kunststenen.De molen ligt in het zuiden van Winterswijk in de Gelderse Achterhoek vlakbij buurtschap het Woold, in het natuurgebied de Bekendelle. Het is een rijksmonument. Berenschots Watermolen werd gebouwd in 1652 als onderdeel van de havezate Plekenpol en werd herbouwd in 1749. Als G.W. Berenschot in 1911 de waterkorenmolen koopt, krijgt de molen de naam die het tegenwoordig nog draagt. Na een grote overstroming in 1960 is de molen tot 1984 buiten gebruik geweest. Vanaf dat jaar is met een grote restauratie begonnen, en werd tussen 1988 en 1991 een deel van het gebouw ingericht als restaurant.
Meer Informatie!
De Venemansmolen of De Oude Molen is een korenmolen die in 1898 werd gebouwd aan de Venemansweg 7 te Winterswijk met onderdelen van de in Zaandam-Oost gesloopte houtzaagmolen De Goede Hoop. Vanaf 1997 heeft de molen de naam Venemansmolen gekregen. Het is een stellingmolen met een met dakleer gedekte houten achtkant voor het malen van graan. De stelling zit op 7,40 m boven de grond en heeft zogenaamde kraaienpoten.De molen heeft 1 koppel maalstenen met blauwe stenen van 140 cm in doorsnede.De uit 1997 stammende roeden zijn 22,86 m lang. De wieken van de binnenroede zijn voorzien van Ten Have-kleppen. De van Busselneuzen zitten op alle vier de wieken.De molen heeft een stutvang, bestaande uit vier stukken populierenhout en wordt bediend met een vangtrommel. Voor het luien (ophijsen) is er een sleepluiwerk. Om het bovenwiel zit voor het vangen een ijzeren band.De doorboorde bovenas is van 1875 met nummer 955 en is gemaakt door de ijzergieterij de Prins van Oranje. De as is later doorboord, omdat dat nodig is voor de bediening van de Ten Have-kleppen. De bediening van de Ten Have-kleppen gebeurt bij de staart. De kap wordt gekruid met een Engels kruiwerk.De molen werd van 1994 tot 1997 gerestaureerd. Hierbij werd de stenen onderbouw van boven enkele meters opgehoogd. Het opgehoogde deel loopt niet even schuin als het onderste gedeelte, maar is recht omhoog gemetseld, omdat anders de houten achtkant niet meer zou passen.
Meer Informatie!
De Bataaf is een korenmolen die in 1801 aan de Bataafseweg 20 in Winterswijk werd gebouwd en die tot 1958 in werking was voor het malen van graan. De molen heeft de naam te danken aan de Bataafse Republiek.Het is een beltmolen met een houten achtkant gedekt met eiken planken, die op hun beurt bedekt zijn met dakleer. De verdekkerde wieken waren voorzien met Ten Have-kleppen. De molen had twee koppels maalstenen. In 1964 werden de wieken van de molen gehaald en werd het gaande werk verwijderd. Vervolgens werd de molen als opslagplaats gebruikt.De molen stond ingebouwd door silo s van het nu gesloten familie veevoederbedrijf Te Lintum. De kap werd gekruid met een kruiwerk met ijzeren rollen in houten rollenwagens.
Meer Informatie!
De Sevinkmolen werd in 1868 gebouwd in opdracht van drie Meddose boeren, te weten D.W te Gronde, te Voortwis en J.H. Seevink. De molen werd op de grond van Seevink gebouwd en werd daarom de Sevink Molen genoemd, hoewel de eigenlijke naam De Zorg is. De Sevink Molen is een ronde beltkorenmolen, gebouwd in de gemeente Winterswijk, provincie Gelderland.In 1916 werd de molen wegens slechte bouwkundige staat stilgezet. De molen is daarna verkocht aan J.W. Helder, die hem heeft laten herstellen. Daarna is de molen tot 1928 in bedrijf geweest. In dat jaar waaide tijdens een storm het wiekenkruis van de molen. Daarna werd de molen gebruikt als onderkomen voor een mechanische maalderij en als opslagplaats van de Coöperatieve Landbouwvereniging Winterswijk.In augustus 1992 werd de molen erkend als Rijksmonument. De Sevink Molen kreeg steun van Monumentenzorg, Provincie Gelderland, De Gemeente Winterswijk en diverse fondsen. In april 1999 werd door Stichting De Sevink Molen gestart met de restauratie. Deze werd in juni 2001 afgerond. De molen werd op 20 juni 2001 heropend door vice-premier Annemarie Jorritsma.Rond de molen ligt het recreatiepark Sevink Molen.
Meer Informatie!
Erve Kots is een openluchtmuseum met een pannenkoekenrestaurant en zalencentrum in Lievelde, in de Nederlandse gemeente Oost Gelre.Oorspronkelijk was Erve Kots een herberg. Ten tijde van het Beleg van Grol vestigden prins Frederik Hendrik van Oranje en zijn Staatse leger hier hun hoofdkwartier. De herberg, later boerderij, is tot 1936 bewoond geweest door de familie Hendrik Kots.Het museum herbergt onder andere een kleine brouwerij en een oliemolen. De brouwerij, het Brouwhoes genaamd, is opgestart in 1998. Hier wordt het Achterhoekse landbier Boksebier gebrouwen en ook het speciale pilsener Frederik Hendrik. Per brouwsel wordt tien hectoliter gebrouwen.Tegenover het complex (maar geen onderdeel ervan) bevindt zich kaasboerderij Weenink met een winkel met streekproducten.
Meer Informatie!
  De Vier Winden is een korenmolen in Vragender in de provincie Gelderland.Rond 1860 werd op de huidige locatie van de molen een grondzeiler gebouwd en die in 1958 in opdracht van molenaarsfamilie Gunnewick door de huidige stellingmolen werd vervangen. De molen werd opgebouwd door de bekende molenmaker J.D. Medendorp uit Zuidlaren. Hiervoor werden onderdelen van enkele gesloopte molens gebruikt. Opvallend is dat deze molen in tegenstelling tot de meeste achtkante stellingmolens een zeer forse vierkante onderbouw heeft. De molen is geheel ingericht op een professioneel maalbedrijf en werkt nog steeds als zodanig. Naar alle waarschijnlijkheid is De Vier Winden de laatste molen in Nederland die uit economische motieven gebouwd is.De molen is uitgerust met drie koppel maalstenen (waarvan één op windkracht en twee op een elektromotor en heeft daarnaast de nodige apparatuur voor het verwerken van meelproducten. De roeden van het wiekenkruis hebben een lengte van 24 meter. De buitenroede heeft Van Busselstroomlijnneuzen met zeilen. De binnenroede is uitgerust met het systeem Ten Have in combinatie met Van Busselstroomlijnneuzen.
Meer Informatie!
 De molen Hermien staat aan de Varsseveldseweg nr. 88 in Harreveld, in de Achterhoek (provincie Gelderland). De molen staat op een terrein dat deel uitmaakte van de goederen onder kasteel Harreveld. Dit was in de 18e eeuw in bezit van Johanna Magdalena Catharina Judith, freule van Dorth, die in 1799 wegens haar orangistische activiteiten door de patriotten in Winterswijk werd geëxecuteerd. Haar bezittingen kwamen bij gerechtelijke verkoop in handen van J.J.S. van Raesfelt, geneesheer in Bocholt. Deze liet in 1819 de molen bouwen. Zijn kleindochter, Bernardine de Both, schonk in 1900 al haar bezittingen, inclusief de molen, bij testament aan de Rooms-katholieke parochie van Harreveld. In 1926 werd de molen verkocht aan G.J. Wolterink, die al sinds 1894 als molenaar werkzaam was. Van 1937 tot 1951 was de molen in handen van zijn weduwe A.J. Wolterink-Hogenkamp en van 1951 tot en met 1974 van haar zoon J.J. Wolterink. Vanaf 1936 werd er, met een onderbreking tijdens de oorlogsjaren, elektrisch gemalen.Door een asbreuk in 1981 werd het wiekenkruis vernield en was er een grondige restauratie nodig. De nieuwe bovenas is afkomstig van de in 1971 ontmantelde molen Het Hert te Rhoon (ZH)). Tijdens deze restauratie zijn enkele zaken aan de wieken veranderd, zoals bredere borden en smallere hekken. Op deze manier kon er eerder zonder zeilen gedraaid worden.
Meer Informatie!
 De molen De Engel is een in 1849 gebouwde windmolen aan de Hiddinkdijk 4, in de Nederlandse provincie Gelderland als opvolger van de in 1724 gebouwde molen. De molen is een ronde bakstenen korenmolen van het type stellingmolen met 1 koppel maalstenen met regulateur, bestaande uit kunststenen met een doorsnede van 140 cm. De stelling is veertienkant.Het wieksysteem is Oud-Hollands. De 24,20 m lange Derckx-roeden uit 1975 zijn in april 2011 vervangen door deelbare en thermisch verzinkte roeden van de firma Vaags. De buitenroede heeft het nummer 243 en de binnenroede nummer 244. De kap van de molen heeft een Engels kruiwerk, dat met een kruiwiel wordt bediend en is bedekt met eiken schaliën. De lange spruit voor het draaien van de kap ligt achter de uit 1875 stammende gietijzeren bovenas afkomstig van de ijzergieterij de Prins van Oranje. De kap kan vastgezet worden met een kapvang, waardoor deze niet meer kan raggen. Er zijn slechts twee molens in Nederland met een kapvang. De andere molen met een kapvang is de De Vier Winden die in Vragender staat. Een kapvang bestaat uit een ijzeren band om de keerkuip, die vooraan vastzit onderaan de voeghouten en achteraan aan de staart. Door de band met de lier onderaan de staart vast te trekken om de keerkuip wordt de kap geblokkeerd.De molen is uitgerust met een Vlaamse vang met vangtrommel.Voor het opluien (ophijsen) en afschieten (laten zakken) van het maalgoed wordt gebruikgemaakt van een sleepluiwerk.
Meer Informatie!
  Gerritsens Molen is een korenmolen in Silvolde in de Nederlandse provincie Gelderland.De molen werd in 1856 gebouwd en onderging restauraties in 1967 en 1999. De molen is gedurende lange tijd eigendom geweest van de familie Gerritsen, hetgeen de naam van de molen verklaard. In 1972 verkocht een telg uit dit geslacht molen tezamen met het erf en het pakuis aan de toenmalige gemeente Wisch. De huidige eigenaar is de gemeente Oude IJsselstreekDe roeden van de molen zijn 24,30 meter lang en zijn voorzien van het oudhollands hekwerk met zeilen. Een vrijwillig molenaar stelt de molen af en toe in bedrijf.
Meer Informatie!
 De De Witten is een in 1861 in opdracht van Jan Vos als bovenkruier gebouwde korenmolen aan de Oldenhove in de Nederlandse plaats Etten in de gemeente Oude IJsselstreek (provincie Gelderland).In 1945 werd de molen door Duitse militairen als uitkijkpost gebruikt, waarna Canadese troepen hem beschoten. Na de bevrijding werd de molen hersteld en verder slechts gebruikt als silo. In 1972 werd de molen verkocht aan de Stichting tot Behoud van de Ettense Molen, die hem maalvaardig liet restaureren.In de molen is 1 koppel 16der kunststenen aanwezig. De Witten is echter niet als korenmolen in gebruik, maar als expositieruimte voor hedendaagse kunstenaars.Het wiekenkruis is 22,50 meter en is oud-Hollands. De molen wordt met een kruilier verkruid en heeft een Engels kruiwerk. De Witten is eigendom van de Stichting tot Behoud van de Ettense Molen en is op afspraak te bezoeken.
Meer Informatie!
 De Braamse Molen (of Koenders Möl) is een rietgedekte grondzeiler. Deze korenmolen is te vinden aan de Zeddamseweg in Braamt (in de Gelderse gemeente Montferland). De molen is een van de twee molens in Nederland die zijn uitgerust met Beckers kleppen. Op de andere roede zit het systeem van Bussel. De molen heeft 1 koppel 16er kunststenen.
Meer informatie!
Kaart is eigendom van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de rechthebbende(n) in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.